Bookmark and Share ENGLISH

Time It Right™ הינה חבילת תוכנה ייחודית של "בית חכם" עבור הבית שומר השבת. חבילה זו תוכננה בקפידה רבה כדי להתאים לצרכים הייחודיים של אורח החיים של היהודי שומר המצוות. היא משלבת מערכת שליטה עם תזמונים ייחודיים לשבת ויום טוב.Time It Right™ מוכרת בארה"ב ובקנדה כבר מעל 15 שנה והיא מופעלת שם בבתי כנסת, מוסדות ובתי אב רבים מאוד. וכעת, בשעה טובה , נפתח סניף חדש פה בישראל.

למושג "בית חכם" יש משמעות מיוחדת עבור בעלי בית שומרי השבת. כמו שידוע לכל, אסור להדליק או לכבות אורות בשבת, ולכך, צריכים לכוון את כל התאורה בבית לפני כניסת השבת. אך ההכנות לכך אמורות להתבצע בזמן הכי קשה ולחוץ- בדקות הלחוצות לפני הדלקת נרות- ואם בטעות אחד מהמתגים או שעוני שבת לא הוכוונו עם הדיוק הנדרש, אין לזה תיקון למשך כל השבת. תוכנת הבית החכם פוטרת את הבעיה הזאת ומבטיחה שכל התאורה ומכשירי החשמל מכוונים מראש לכל השנה בדייקנות מלאה וללא מאמץ ודאגה.

אבל לא די בכך. תוכנות השבת הנמצאות כיום בשוק, לא עונות על הדרישות במלואן. הן חסרות גמישות והן מציעות ללקוח רק 3 או 4 תרחישים קבועים בלבד לכל השבתות ומועדי השנה. אין הבדל בין שבת בקיץ לשבת בחורף, בין ראש השנה לפסח. אין התייחסות לכל הניואנסים השונים הקיימים במורכבות של חיי המשפחה הדתית. לדוגמא, מה קורה כשתינוק מושיט יד בתמימות ומכבה את האור לפני הסעודה? בבית חכם סטנדרטי אוכלים בחושך! איך מכוונים את התאורה בהתאם לסעודות כשערב פסח נופל בשבת והזמנים שונים מהיום למחרת, כאשר התוכנה אינה בנויה על בסיס הלוח היהודי?

אצלנו ב Time It Right™ יש פתרון למכלול הבעיות השכיחות של משפחות שומרות שבת. יעקב וולנר, המייסד ומנכ"ל החברה, מתמחה בטכנולוגיה ממוחשבת וחשמל זה עשרות שנים. תוכנת ה Time It Right™ שהוא פיתח, נותנת מענה מושלם לכל הצרכים של הבית היהודי ומבטיחה ללקוח גמישות מירבית. היא נתמכת על ידי צוות מקצועי ומיומן . צוות זה מבצע בירור מקיף של אורח החיים הייחודי של כל לקוח. לפי זה, הוא מתכנת תוכנה אישית עבורו הכולל תזמון מיוחד לכל שבת וחג בנפרד, בנוסף לתזמון ימי החול.

תוכנה זו תשרת את הלקוח לכל השנים הקרובות. יעקב, בוגר ישיבת נר ישראל בבולטימור, מתייעץ באופן קבוע עם הרב משה היינמן, המרא דאתרא של בולטימור והרב הראשי של כשרות ה-,StarK ועל ידי כך מבטיח שילוב מושלם בין טכנולוגיה והלכה המגולם ב-Time It Right™. המערכת הזאת כבר פעילה בישיבות, בתי מדרש, ובתי כנסת חסידיים וליטאיים בניו יורק ולייקווד. אפילו צפירת השבת בפלטבוש, ברוקלין, מופעלת מדי ערב שבת וחג לפי זמני המערכת של Time It Right™.