Bookmark and Share ENGLISH

תוכנת Time It Right™ מעוצבת להיות קל לעין וידידותי למשתמש, כדי להנעים גם לאלו שאינם מתמצאים במחשבים. מי שרוצה לעבור על הלוח זמנים כדי לברר אם יש צורך לבצע שינוי, יכול בנגיעת כפתור לשלוף מכל תזמוני השנה- מהשבתות או החגים או ממועדים אחרים. ניתן להגיש בקשה לשינוי תוכנית לחברה בטלפון או במייל בכל זמן ועת, או להפעיל שינוי זמני ישר דרך התוכנה.

כניסה קלה להמערכת מאד שימושי,כדי להפעיל שינויים מיד במקום (לפני שעף מהראש) ולמנוע מהלחץ בדקה האחרונה. כשהילדים מתקשרים שמגיעים לשבת וצריכים להפעיל את התרחיש של מצב אורח, או כשסועדים אצל שכנים או בבית כנסת לשבת חתן, בקלות נכנסים למערכת ולוחצים על "אוכלים בחוץ", בוחרים את התאריך הרצוי, ומונעים את בזבוז החשמל.

מערכת Time It Right™ מתוכנתת למחשב הבית, מסכי מגע, טבליים, וממשקת גם עם I-Phone. דרך האינטרנט, אפשר ליכנס למערכת מכל מחשב, מכל מקום, לבצע שינויים או לשנות הגדרות בקלות.