Bookmark and Share ENGLISH

Time It Right™ מעניקה אפשרות להפעלת תרחישים וביצוע שינויים בקלי קלות. אפילו משתמשים שאינם מתמצאים במחשבים, יוכלו להנות מכל היתרונות של התוכנה בלי להסתבך, על ידי לחיצת כפתור אתת. למשתמש המתקדם, יש גמישות מלאה לבחור בכל הקריטירונים הנחוצים (כמו תאריך, זמן, וכו') לכל תרחיש ומצב.

calendar ניהול בתזמון
  • צפייה בתזמון הנוכחי או בתזמון עתידי
  • שליחת תזמון במייל
  • אפשרות לבצע שינויים זמניים בשעת הצורך
Modes בחירת מצב: לדוגמא:
  • "מצב שמחה"- לכיבוי תאורה בשעות יותר מאוחרות מהרגיל.
  • "מצב מנחה מוקדמת"-לתזמון בשבתות מוקדמות בקיץ.
  • "מצב אירוח"-כדי להתאים לחדרי אירוח/ צימרים שאינם בתפוסה מלאה לאורך השנה.
  • " מצב חופשה"- הנותן לבית שלך מראה של בית תפוס גם כשהוא ריק מאנשים.
calendar בחירת אופציות: הפעלת כל מרכיבי המערכת (תאורה, חשמל, וכו') לפי האוצפיצה שבחרתם. ישנה אפשרות לתת אופציות לכל מתג בנפרד, או לקבוצה של מתגים. לאופציות האלו יש ריבוי שימושים, שיענו על כל דרישות הלקוח.
 
 
 
calendar בניית תרחישים אישיים: למשתמשים מתקדמים, יש אפשרות לבנות תרחישים ללא הגבלה. ניתן לבחור מהאופציות (ראה הסבר למעלה), ולקשור אותם לתרחיש מיוחד, שאפשר להפעיל בכל יום או זמן רצוי.