Bookmark and Share ENGLISH
תפסיק לכוון שעוני שבת
גמישות
בית חכם היחיד שמעריך ומסדר את כל האפשריות הדרושות למשפחה הדתית בצורה חלקה וקלה, כדי להבטיח שביעת רצון מושלמת.


לפרטים נוספים
נגישות
מאחרים הביתה לפני החג? אפשר לנצל את הזמן ולסדר את חשמל הבית לכל ימי החג על הדרך! כניסה ישירה למערכת הבית מכל מקום- משחרר אותך מלחץ בדקות האחרונות לפני שבת וחג .

לפרטים נוספים
יחודיות
רק בית חכם שבנוי לציבור הדתי יודע להתיחס לצרכים שלכם. כל פרטי הפרטים הנחוצים לשבתות ומועדי השנה- מזמני התפילות וסעודות עד תזכורות להכנת עירוב תבשילין, ילוו אתכם בנחת וברוגע למשך כל השנה.
לפרטים נוספים